Termeni si conditii de utilizare

Termenii „S.C Soul-Hearted Living SRL” sau „noi” se refera la entitatea juridica S.C Soul-Hearted Living SRL.

– S.C Soul-Hearted Living S.R.L., CUI: 39934736, Capital Social: 200 lei, Sediu social: Str. Tineretului, nr. 19, bloc 1, et. 5, apt. 104, Ilfov, Comuna Chiajna, sat Dudu.

ACEST CONTRACT ACOPERA UTILIZAREA DE CATRE DUMNEAVOASTRA A ACESTUI WEBSITE SI A CONTINUTULUI ACESTUIA, PRECUM SI A INFORMATIILOR SI SERVICIILOR FURNIZATE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI WEBSITE. ACEST CONTRACT CONTINE CLAUZE ESENTIALE PE CARE ESTE NECESAR SA LE CITITI DE FIECARE DATA CAND UTILIZATI ACEST WEBSITE. PRIN URMARE, ESTE NECESAR SA VERIFICATI ORICE MODIFICARI FATA DE VERSIUNEA ACCESATA ANTERIOR DE CATRE DUMNEAVOASTRA.

Acest Contract contine urmatoarele clauze esentiale:

Acceptarea Contractului;
Obiectul Contractului;
Comunicatii;
Erori;
Servicii;
Modificare si incetare;
Politica de confidentialitate;
Securitate;
Dreptul de proprietate;
Limitarea raspunderii;
Legea aplicabila si solutionarea disputelor;
Diverse;
Actualizare;
Cum ne puteti contacta.

Acceptarea Contractului

Acesta este un Contract incheiat intre dumneavoastra si S.C Soul-Hearted Living SRL si guverneaza utilizarea de catre dumneavoastra a acestui website si a continutului, informatiilor si serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Fiecare utilizare a website-ului de catre dumneavoastra echivaleaza cu acceptul si acordul dumneavoastra de a fi parte a acestui Contract si presupune ca dumneavoastra va asumati responsabilitatea si garantati faptul ca dispuneti de autoritatea legala pentru a accepta acest Contract. Daca nu sunteti de acord cu toate prevederile acestui Contract sau nu puteti sa acceptati acest Contract, va solicitam sa nu utilizati acest website.

Obiectul Contractului

Acest Contract si toate celelalte acorduri pe care le aveti cu S.C Soul-Hearted Living SRL prezente sau viitoare, constituie impreuna intregul contract cu privire la accesul si utilizarea website-ului si inlocuiesc toate acordurile anterioare (scrise, orale sau de alt tip) privind accesul dumneavoastra la website si utilizarea acestuia.

In cazul unei inconsistente sau al unui conflict intre prevederile acestui Contract si prevederile oricarui acord pe care il aveti cu S.C Soul-Hearted Living SRL prezente sau viitoare, prevederile acestui Contract vor avea intaietate in ceea ce priveste accesul dumneavoastra la website si utilizarea acestuia.

Comunicatii

Acest website reprezinta un portal si un canal de informatii. In ceea ce priveste interactiunile dumneavoastra cu S.C Soul-Hearted Living SRL, acestora li se vor aplica prevederile acestui Contract de la sectiunea intitulata Limitarea Raspunderii.

Toate comunicarile pe care le transmiteti prin intermediul website-ului sau e-mail trebuie sa fie reale, corecte si complete. S.C Soul-Hearted Living SRL se va baza pe conformitatea cu realitatea, acuratetea si caracterul complet al comunicarilor pe care le transmiteti prin intermediul website-ului.

Daca transmiteti date incorecte sau incomplete, S.C Soul-Hearted Living SRL  nu este si nu va putea fi tinuta responsabila pentru niciun prejudiciu suferit de catre dumneavoastra rezultand din sau in legatura cu transmiterea unor astfel de date.

Dumneavoastra autorizati S.C Soul-Hearted Living SRL sa:

(a) accepte comunicari pe care le primesc de la dvs. prin intermediul website-ului sau a corespondentei electronice;

(b) dezvaluie comunicarile oricaror angajati S.C Soul-Hearted Living SRL prin intermediul website-ului sau prin intermediul altor metode de comunicare (spre exemplu, e-mail); si

(c) sa raspunda comunicarilor dvs. prin intermediul comunicatiilor pe internet, a email-urilor si a altor metode de comunicare;

(d) transmiterea catre dumneavoastra a oricaror comunicari din partea S.C Soul-Hearted Living SRL in scop de reclama, marketing si publicitate incluzand comunicari comerciale, cum ar fi buletine informative, rapoarte, stiri, oferte, prin orice mijloace, incluzand posta electronica, telefonie, sms, mms, curier.

S.C Soul-Hearted Living SRL poate refuza sa proceseze orice comunicari trimise catre S.C Soul-Hearted Living SRL prin intermediul website-ului in orice moment la discretia S.C Soul-Hearted Living SRL si fara notificare sau raspundere fata de dvs. sau fata de alte persoane, inclusiv, fara limitare, daca:

(a) S.C Soul-Hearted Living SRL nu poate procesa comunicarile;

(b) Comunicarile incalca vreuna din prevederile acestui Contract sau a altor acorduri pe care dumneavoastra sau alte persoane le aveti cu S.C Soul-Hearted Living SRL;

(c) S.C Soul-Hearted Living SRL considera ca exista un conflict intre comunicari si orice alte instructiuni sau acorduri cu dumneavostra; sau

(d) exista o eroare de operare sau o defectiune in ceea ce priveste transmiterea comunicarilor.

Erori

S.C Soul-Hearted Living SRL face tot posibilul sa ofere informatii corecte prin intermediul website-ului. Cu toate acestea, nu putem exclude eventuale erori, in afara controlului S.C Soul-Hearted Living SRL. Prin urmare, S.C Soul-Hearted Living SRL isi rezerva dreptul de a modifica orice informatii disponibile pe acest website oricand considera necesar.

Servicii

Prevederile acestui Contract se aplica oricaror si tuturor serviciilor oferite de S.C Soul-Hearted Living SRL pe acest website.

Oricare dintre si toate drepturile care nu au fost acordate in mod expres in acest Contract, sunt rezervate companiei S.C Soul-Hearted Living SRL. S.C Soul-Hearted Living SRL isi rezerva dreptul de a modifica continutul acestui Contract, la propria sa discretie, in orice moment. DACA NU ACCEPTATI SAU NU AGREATI ACESTI TERMENI SAU ORICARE PARTE A ACESTORA, VA RUGAM SA NU UTILIZATI SERVICIILE S.C Soul-Hearted Living SRL INDICATE PE ACEST WEBSITE. DACA UTILIZATI ACESTE SERVICII SAU ORICARE PARTE A ACESTORA, ACCEPTATI SA VA SUPUNETI TERMENILOR SI CONDITIILOR DIN CADRUL ACESTUI CONTRACT.

Dumneavoastra nu puteti sublicentia, inchiria, imprumuta sau transfera in orice alt mod orice parte a acestui website si/sau o oricarei sectiuni din continutul acestuia oricarei alte persoane. De asemenea, nu puteti schimba, modifica, copia, distribui, transmite, expune, reproduce, publica sau utiliza in orice alt mod acest website fara a avea acordul prealabil, in scris, al S.C Soul-Hearted Living SRL.

Modificare si incetare

Ne rezervam dreptul, ca in orice moment si pentru orice motiv, sa limitam, refuzam, cream diferite prioritati de utilizare a acestui website, sa modificam sau sa anulam anumite functionalitati sau integral functionalitatea website-ului sau orice parte a acestuia.

Avem dreptul, ca in orice moment si pentru orice motiv, sa suspendam sau sa anulam acest website sau orice parte a acestuia, din orice motiv.

In considerarea celor de mai sus, ne rezervam dreptul de a inceta oricand acest Contract.

Politica de confidentialitate

Folosind acest website, puteti publica informatii si/sau pune astfel la dispozitia S.C Soul-Hearted Living SRLanumite date cu caracter personal. Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt puse la dispozitia S.C Soul-Hearted Living SRL si sunt utilizate, conform acestui Contract si a Politicii de confidentialitate si protectie a datelor cu caracter personal, termenii si conditiile acesteia fiind integrate in cadrul Contractului prin aceasta referinta. Pentru informatii suplimentare despre aceasta politica, va rugam sa consultati site-ul nostru web, respectiv pagina „Politica de confidentialitate si protectie a datelor cu caracter personal”.

Securitate

Acest website este protejat de sisteme de securitate. Politicile S.C Soul-Hearted Living SRL de securitate si confidentialitate sunt revizuite periodic, precum si oricand consideram necesare astfel de revizuiri.

Cu toate acestea, acest website, serverul nostru, bazele de date ca si majoritatea aplicatiilor Internet, sunt vulnerabile la diferite aspecte de securitate.

Datele si informatiile expediate folosind acest website pot fi supuse unor activitati de incalcare a confidentialitatii si securitatii, in afara controlului nostru, incluzand dar fara a se limita la abuzurile electronice, transmiterea de mesaje nesolicitate, crearea virusilor, furtul adreselor IP, spargerea parolelor, frauda etc., determinand accesul neautorizat si alte forme si activitati care pot fi considerate ilegale.

Depunem toate eforturile pentru a preveni aceste situatii, insa nu vom fi raspunzatori pentru nici un fel de daune sau prejudicii cauzate ca urmare a unor astfel de actiuni.

SUNTETI SFATUIT SA FITI PRECAUT IN UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE SAU A ORICAREI PARTI A ACESTUIA.

Dreptul de proprietate

S.C Soul-Hearted Living SRL detine toate drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv dreptul de autor) asupra acestui website si asupra oricarei parti a acestuia.
Materialele publicate de S.C Soul-Hearted Living SRL pe acest website pot contine informari suplimentare cu privire la descrieri ale produselor, serviciilor, proceselor sau tehnologiilor detinute de S.C Soul-Hearted Living SRL sau de terti. Nicio prevedere din cadrul acestui Contract si/sau din orice alta sectiune a website-ului nu va fi interpretata drept o acordare de licenta pentru nici un drept de autor sau drept de proprietate intelectuala si/sau industriala a S.C Soul-Hearted Living SRLsau a unui tert.

Limitarea raspunderii

Utilizarea de catre dumneavoastra a acestui website se face pe propriul risc. Acest website este oferit „AS IT IS” si „AS AVAILABLE”, fara reprezentari si garantii (spre exemplu, disponibilitate, acuratete sau forma completa), S.C Soul-Hearted Living SRL limitandu-si raspunderea fata de oricare si toate cele mai sus mentionate.

Legea aplicabila si solutionarea disputelor

Acest Contract, utilizarea website-ului de catre dumneavoastra si orice alt aspect in legatura cu acest website sunt guvernate exclusiv de legislatia aplicabila in Romania, excluzand orice reguli de drept international privat sau conflict de legi care ar putea determina aplicarea altui cadru legal.

Orice disputa sau solicitare care decurge din sau este asociata acestui Contract si a carei solutionare pe cale amiabila nu este posibila in termen de 90 de zile de la data aparitie acesteia va fi supusa spre solutionare instantelor competente romane.

Diverse

Prezentul Contract reprezinta intregul acord dintre parti cu privire la obiectul acestuia si inlocuieste si anuleaza orice contracte sau intelegeri anterioare dintre Parti, fie verbale, scrise fie implicite, anterior in vigoare cu privire la acelasi obiect.

In situatia in care orice prevedere a acestui Contract este declarata ca fiind invalida sau neexecutabila, o asemenea prevedere va fi automat eliminata din Contract. O asemenea constatare nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi din prezentul Contract. Prevederea invalida sau inaplicabila va fi inlocuita cu o prevedere valida si aplicabila in cadrul acestui Contract.

Niciun consimtamant sau nicio renunţare a unei parti pentru sau la incalcarea sau neindeplinirea obligatiilor de catre cealalta parte in actiunile sale privind obligatii din acest Contract nu va fi considerat sau interpretat a fi un consimtamant pentru sau renuntare la o incalcare sau neindeplinire continua a obligatiilor de catre cealalta parte.

Actualizare

Continutul acestui document poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite in pagina pe care o vizualizati la acest moment. In cazul unor modificari semnificative va vom informa despre acestea prin note de informare usor vizibile postate pe website-ul nostru, indicand la inceputul documentului cand a fost facuta cea mai recenta actualizare. Versiunea revizuita intra in vigoare la data publicarii pe website. Responsabilitatea de a verifica continutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recenta versiune a acestui document va revine in totalitate.

Cum ne puteti contacta

Daca aveti intrebari sau comentarii cu privire la acest document puteti depune o cerere scrisa prin posta la urmatoarea adresa: Str. Tineretului, nr. 19, bloc 1, et. 5, apt. 104, Ilfov, Comuna Chiajna, sat Dudu, sau prin e-mail la urmatoarea adresa de e-mail: contact@taniatita.info